Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0265(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0282/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0282/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2018 - 7.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0398

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.14. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» [COM(2018)0498 - C8-0307/2018- 2018/0265(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0398)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου