Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0205(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0324/2018

Esitatud tekstid :

A8-0324/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg

7.15. Teatamiskohustuste ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0399)

Pärast hääletust võttis raportööri nimel sõna Peter Liese, kes taotles kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4 küsimuse tagasisaatmist pädevale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil. Parlament kiitis taotluse heaks.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika