Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0205(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0324/2018

Predkladané texty :

A8-0324/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2018 - Štrasburg

7.15. Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0399)

V rozprave vystúpil Peter Liese (ako zástupca spravodajkyne) po hlasovaní so žiadosťou, aby sa vec vrátila späť príslušnému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia