Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 23. oktober 2018 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer for S&D-Gruppen, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan og Dubravka Šuica

Betænkning: Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz og Stanislav Polčák.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik