Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 23. listopada 2018. - Strasbourg

8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan i Dubravka Šuica

Izvješće: Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz i Stanislav Polčák.

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti