Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer för S&D-gruppen, José Inácio Faria, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan och Dubravka Šuica

Betänkande Renate Weber - A8-0293/2018
Notis Marias, Dobromir Sośnierz och Stanislav Polčák.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy