Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg

13. Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Marco Valli för EFDD-gruppen, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Miguel Urbán Crespo, Othmar Karas och Miguel Viegas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Ernest Urtasun och Marek Jurek.

Talare: Pierre Moscovici och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy