Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk

14. Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer a Eugen Freund.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.18 zápisu ze dne 25.10.2018.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí