Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 23. oktober 2018 - Strasbourg

14. Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer og Eugen Freund.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo og Jean-Luc Schaffhauser.

Taler: Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.18 i protokollen af 25.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik