Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. spalio 23 d. - Strasbūras

14. Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Bas Belder, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pier Antonio Panzeri (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Angel Dzhambazki, Jordi Solé, Jacques Colombier, Josef Weidenholzer, Reinhard Bütikofer ir Eugen Freund.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Arne Lietz, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo ir Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.18 punktas

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika