Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

15. Situace v Azovském moři (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Azovském moři (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Anna Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė a Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil a József Nagy.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.19 zápisu ze dne 25.10.2018.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí