Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 23. oktober 2018 - Strasbourg

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

15. Situationen i Det Asovske Hav (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė og Gunnar Hökmark.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil og József Nagy.

Taler: Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.19 i protokollen af 25.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik