Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

15. De situatie in de Zee van Azov (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil en József Nagy.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.19 van de notulen van 25.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid