Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 23 października 2018 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

15. Sytuacja na Morzu Azowskim (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos, niezrzeszony, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil i József Nagy.

Głos zabrał Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.19 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności