Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

15. Situationen i Azovska sjön (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Michael Gahler, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Tunne Kelam, Francisco Assis, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė och Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Jiří Pospíšil och József Nagy.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.19 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy