Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk

16. Situace ve Venezuele (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Anna Fotyga za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu ENF, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam a Fernando Ruas.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes a José Inácio Faria.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.20 zápisu ze dne 25.10.2018.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí