Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg

16. Olukord Venezuelas (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam ja Fernando Ruas.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.20.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika