Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 23. listopada 2018. - Strasbourg

16. Stanje u Venezueli (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mara Bizzotto u ime Kluba zastupnika ENF-a, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam i Fernando Ruas.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes i José Inácio Faria.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.20 zapisnika od 25.10.2018..

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti