Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 23 października 2018 r. - Strasburg

16. Sytuacja w Wenezueli (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam i Fernando Ruas.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes i José Inácio Faria.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.20 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności