Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg

16. Situația în Venezuela (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația în Venezuela (2018/2891(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, David McAllister, Francisco Assis, Beatriz Becerra Basterrechea, Luis de Grandes Pascual, Julie Ward, Nuno Melo, Carlos Zorrinho, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tunne Kelam și Fernando Ruas.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes și José Inácio Faria.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.20 al PV din 25.10.2018.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate