Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg

17. Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zdzisław Krasnodębski, ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda ja Victor Boştinaru.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika