Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 23 października 2018 r. - Strasburg

17. Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zdzisława Krasnodębskiego, i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda i Victor Boştinaru.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności