Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg

17. Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Frank Engel, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zdzisław Krasnodębski, și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda și Victor Boştinaru.

Au intervenit: Frans Timmermans și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate