Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2018 - Štrasburg

17. Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (2018/2886(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Roberta Metsola, Claude Moraes, Birgit Sippel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Notis Marias, Jordi Solé, Ana Miranda a Victor Boştinaru.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia