Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0408(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0347/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0412

Zápis
Úterý, 23. října 2018 - Štrasburk

18. Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti hraničních kontrol ***I – Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech ***I – Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho a Jeroen Lenaers uvedli zprávy.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Julian King (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Hilde Vautmans (zpravodajka výboru AFET), Kinga Gál za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Giancarlo Scottà za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić a Rory Palmer.

Vystoupili: Julian King, Carlos Coelho a Jeroen Lenaers.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 24.10.2018, bod 11.14 zápisu ze dne 24.10.2018 a bod 11.15 zápisu ze dne 24.10.2018.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí