Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0408(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0347/2017

Arutelud :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0412

Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg

18. Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I - Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I - Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Julian King (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Hilde Vautmans (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giancarlo Scottà fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić ja Rory Palmer.

Sõna võtsid Julian King, Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2018 protokollipunkt 11.1324.10.2018 protokollipunkt 11.14 ja 24.10.2018 protokollipunkt 11.15.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika