Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0408(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0347/2017

Debates :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0412

Protokols
Otrdiena, 2018. gada 23. oktobris - Strasbūra

18. Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I - Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I - Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0347/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017).

Carlos Coelho un Jeroen Lenaers iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) un Julian King (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Hilde Vautmans (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Kinga Gál PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Giancarlo Scottà ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu un Željana Zovko.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić un Rory Palmer.

Uzstājās Julian King, Carlos Coelho un Jeroen Lenaers.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.10.2018. protokola 11.13. punkts, 24.10.2018. protokola 11.14. punkts un 24.10.2018. protokola 11.15. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika