Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0408(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0347/2017

Debatten :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0412

Notulen
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg

18. Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I - Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I - Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho en Jeroen Lenaers leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Julian King (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hilde Vautmans (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić en Rory Palmer.

Het woord wordt gevoerd door Julian King, Carlos Coelho en Jeroen Lenaers.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 24.10.2018, punt 11.14 van de notulen van 24.10.2018 en punt 11.15 van de notulen van 24.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid