Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0408(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0347/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0412

Proces-verbal
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg

18. Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul verificărilor la frontiere ***I - Instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală ***I - Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho și Jeroen Lenaers își prezintă rapoartele.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Julian King (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit Hilde Vautmans (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Giancarlo Scottà, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić și Rory Palmer.

Au intervenit Julian King, Carlos Coelho și Jeroen Lenaers.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.13 al PV din 24.10.2018, punctul 11.14 al PV din 24.10.2018 și punctul 11.15 al PV din 24.10.2018.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate