Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0408(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0347/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0412

Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2018 - Štrasburg

18. Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I – Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I – Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 [COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ [COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín [COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Carlos Coelho a Jeroen Lenaers uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Julian King (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hilde Vautmans (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Kinga Gál v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Giancarlo Scottà v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kristina Winberg, Georgios Epitideios, Innocenzo Leontini, Maria Grapini, Heinz K. Becker, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Michał Boni, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Dobromir Sośnierz, Róża Thun und Hohenstein, Julie Ward, Ruža Tomašić a Rory Palmer.

V rozprave vystúpili: Julian King, Carlos Coelho a Jeroen Lenaers.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 24.10.2018, bod 11.14 zápisnice zo dňa 24.10.2018 a bod 11.15 zápisnice zo dňa 24.10.2018.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia