Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2138(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0300/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0300/2018

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0405

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

19. Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0300/2018)

Ο Marco Valli παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arndt Kohn, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bart Staes.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler και Marco Valli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου