Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2177(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0299/2018

Ingivna texter :

A8-0299/2018

Debatter :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0406

Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg

20. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0299/2018)

Bart Staes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petri Sarvamaa, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, och Inés Ayala Sender.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 24.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy