Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 3.Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας, Klaus Iohannis, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Διαβούλευση σχετικά με την ασυλία του Alfonso Luigi Marra (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία ΕΕ-Μπαχαμών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία ΕΕ-Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συμφωνία ΕΕ-Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Συμφωνία ΕΕ-Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Συμφωνία ΕΕ-Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.11.Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.12.Διορισμός του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.13.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)
  
7.14.Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I (ψηφοφορία)
  
7.15.Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)
  
7.16.Ο ρόλος της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019 (συζήτηση)
 13.Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (συζήτηση)
 14.Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 18.Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων ***I - Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I - Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)
 19.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 20.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ
Συνοπτικά πρακτικά (206 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (94 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1762 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (88 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (35 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (97 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (319 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (635 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1695 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου