Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 23. oktoober 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 3.Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Alfonso Luigi Marra puutumatust käsitlev järelepärimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Euroopa Liidu Teataja elektrooniline avaldamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.4.Euroopa Liidu ja Bahama vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.Euroopa Liidu ja Mauritiuse vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.7.Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.8.Euroopa Liidu ja Barbadose vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.9.Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline leping lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.11.EFSI tegevdirektori ametissenimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.12.EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.13.Olmevee kvaliteet ***I (hääletus)
  
7.14.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendid ***I (hääletus)
  
7.15.Teatamiskohustuste ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
  
7.16.Töötajate finantsosaluse roll töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Komisjoni 2019. aasta tööprogramm (arutelu)
 13.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad Cum-Ex skandaali valguses (arutelu)
 14.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (arutelu)
 15.Olukord Aasovi merel (arutelu)
 16.Olukord Venezuelas (arutelu)
 17.Tervikliku demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus (arutelu)
 18.Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I - Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I - Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I (arutelu)
 19.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 20.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – EFSI tegevdirektori ametissenimetamine
 2. lisa – EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine
Protokoll (176 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (87 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1762 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (42 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (99 kb)    
 
Protokoll (297 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletuste tulemused (599 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1773 kb)    
Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika