Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 3.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Debat met de president van Roemenië, Klaus Iohannis, over de toekomst van Europa (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Overleg over de immuniteit van Alfonso Luigi Marra (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Overeenkomst EU-Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Overeenkomst EU-Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Overeenkomst EU-Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Overeenkomst EU-Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Overeenkomst EU-Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Overeenkomst EU-Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.11.Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.12.Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.13.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)
  
7.14.Middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" ***I (stemming)
  
7.15.Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)
  
7.16.De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Werkprogramma van de Commissie voor 2019 (debat)
 13.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (debat)
 14.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (debat)
 15.De situatie in de Zee van Azov (debat)
 16.De situatie in Venezuela (debat)
 17.Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (debat)
 18.Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I - Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I - Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
 19.Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (debat)
 20.Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI
 Bijlage 2 - Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI
Notulen (182 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (87 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1762 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (30 kb)       
 
Notulen (294 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (539 kb)       
Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid