Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 3.Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Diskusia s rumunským premiérom Klausom Iohannisom o budúcnosti Európy (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Konzultácia o imunite Alfonsa Luigiho Marru (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Žiadosť o zbavenie imunity Manolisa Kefalogiannisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Elektronické uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Dohoda medzi EÚ a Mauríciom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda medzi EÚ a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.7.Dohoda medzi EÚ a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.8.Dohoda medzi EÚ a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.9.Dohoda medzi EÚ a Seychelami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.11.Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.12.Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.13.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I (hlasovanie)
  7.14.Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti ***I (hlasovanie)
  7.15.Zosúladenie povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky ***I (hlasovanie)
  7.16.Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Pracovný program Komisie na rok 2019 (rozprava)
 13.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (rozprava)
 14.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (rozprava)
 15.Situácia v Azovskom mori (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 18.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I – Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I – Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)
 19.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (rozprava)
 20.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 – Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI
 Príloha 2 – Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI
Zápisnica (180 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (87 kb) Hlasovania podľa mien (1762 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (7 kb) 
 
Zápisnica (83 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (30 kb) Hlasovania podľa mien (99 kb)    
 
Zápisnica (295 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (547 kb) Hlasovania podľa mien (1771 kb)    
Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia