Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 3.Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Diskussion med Rumäniens president Klaus Iohannis om EU:s framtid (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  
7.1.Samråd om Alfonso Luigi Marras immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Begäran om upphävande av Manolis Kefalogiannis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Avtal mellan EU och Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Avtal mellan EU och Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Avtal mellan EU och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Avtal mellan EU och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Avtal mellan EU och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Avtal mellan EU och Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Utnämning av den verkställande direktören för Efsi (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.13.Kvaliteten på dricksvatten ***I (omröstning)
  
7.14.Medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning ***I (omröstning)
  
7.15.Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I (omröstning)
  
7.16.Rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av arbetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Kommissionens arbetsprogram för 2019 (debatt)
 13.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (debatt)
 14.Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (debatt)
 15.Situationen i Azovska sjön (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.Behovet av en mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
 18.Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I - Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I - Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (debatt)
 19.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 20.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Utnämning av den verkställande direktören för Efsi
 Bilaga 2 – Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi
Protokoll (182 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (87 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1762 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (99 kb)    
 
Protokoll (290 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (545 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1770 kb)    
Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy