Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 535kWORD 31k
Tiistai 23. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Alfonso Luigi Marran erioikeuksia ja vapauksia koskeva tiedustelu 

Mietintö: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätösehdotus+

 2. Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätösehdotus+307, 253, 41

 3. Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen *** 

Suositus: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+616, 19, 2

 4. EU:n ja Bahaman välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** 

Suositus: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+591, 48, 9

 5. EU:n ja Mauritiuksen välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** 

Suositus: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+576, 52, 10

 6. EU:n ja Antigua ja Barbudan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** 

Suositus: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+591, 51, 11

 7. EU:n ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** 

Suositus: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+592, 51, 12

 8. EU:n ja Barbadosin välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** 

Suositus: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+595, 49, 11

 9. EU:n ja Seychellien välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** 

Suositus: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+591, 53, 10

 10. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel 

Mietintö: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+575, 77, 8

 11. ESIRin toimitusjohtajan nimittäminen 

Mietintö: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0314/2018) (Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta))

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: Wilhelm Moltererin nimitysSEC+485, 82, 78

 12. ESIRin varatoimitusjohtajan nimittäminen 

Mietintö: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0312/2018) (Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta))

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: d'Iliyana Tsanovan nimitysSEC+499, 82, 72

 13. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I 

Mietintö: Michel Dantin (A8-0288/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä2-7
9
11
14-21
24
26-27
30-31
34-36
38-51
53-63
65-68
70-72
75-80
82-90
92-93
98-108
110-112
117
123-124
126-136
139-142
144-148
151
153
160
valiokunta+
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erillinen äänestys8valiokunta+353, 286, 22
22valiokunta-312, 325, 26
25valiokunta+
28valiokuntaNHÄ+479, 147, 42
29valiokuntaosat
1+
2+
3+
32valiokunta+
33valiokunta-299, 356, 9
52valiokunta+405, 255, 7
64valiokunta+
69valiokunta+
73valiokunta+
91valiokunta+
94valiokuntaNHÄ+527, 140, 6
95valiokunta+
96valiokunta+
97valiokunta+
109valiokuntaNHÄ+564, 92, 17
114valiokuntaNHÄ+529, 138, 5
116valiokunta+
118valiokunta+
119valiokunta+
120valiokunta+
121valiokunta+
122valiokunta+
149valiokuntaNHÄ+406, 251, 17
150valiokuntaNHÄ+411, 259, 0
art.1, § 2163=
189=
207=
215=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D,
GUE/NGL
NHÄ+340, 296, 40
37valiokunta
art.8, § 1, c alakohta216GUE/NGLNHÄ+339, 311, 23
74valiokunta
art 8, § 1, 3 alakohta217GUE/NGLNHÄ+341, 309, 21
art.8, § 5, a alakohta178PPPE+
81valiokunta
art.13, § 1, johdantokappale113vovaliokunta+366, 308, 1
164=
190=
208vo=
218=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D,
GUE/NGL
NHÄ
art.13, § 1, a alakohta165=
191=
208vo=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D
NHÄ+333, 312, 26
113vovaliokunta
art.13, § 1, a alakohdan jälkeen166=
192=
EFDD,
Verts/ALE
NHÄ+350, 308, 16
167=
193=
219=
EFDD,
Verts/ALE,
GUE/NGL
NHÄ-241, 394, 39
168=
194=
EFDD,
Verts/ALE
NHÄ-236, 310, 124
13 artikla, 1 kohta, b alakohta169=
195=
208vo=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D
NHÄ+331, 306, 41
113vovaliokuntaosat
1
2
art 13, § 1, c alakohta, i alakohta170=
196=
208vo=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D
NHÄ+370, 299, 5
113vovaliokunta
art 13, § 1, c alakohta, i alakohta113vovaliokunta+
art 13, § 1, c alakohta, ii alakohta171SEC-296, 353, 21
197=
208vo=
220=
Verts/ALE,
S&D,
GUE/NGL
NHÄ+386, 273, 13
art 13, § 1, c alakohta, iii alakohta198Verts/ALENHÄ-315, 332, 31
172EFDD-
113vovaliokuntaosat
1+
2/KÄ+342, 324, 3
208voS&DNHÄ
art.13, § 2 jälkeen173=
199=
209=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D
NHÄ+333, 327, 19
115valiokunta
221GUE/NGLNHÄ-304, 342, 26
174=
200=
210=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D
NHÄ+374, 277, 24
art.14, § 1 jälkeen175EFDDNHÄ-169, 355, 149
art.14, § 2, 1 alakota, b alakohdan jälkeen201Verts/ALE-
125valiokunta+
art.15, § 3 jälkeen222GUE/NGLNHÄ-291, 359, 20
liite I, A osa, taulukko137valiokunta-
179PPE+
liite I, B osa, taulukko, rivi 7 (Bisfenoli A)138vo=
180vo=
valiokunta,
PPE
NHÄ+570, 98, 2
liite I, B osa, taulukko, rivi 8 (Boori)180voPPENHÄ+341, 217, 115
liite I, B osa, taulukko, rivi 29 ja 30 (PFAS)212ENF-
176=
223=
EFDD,
GUE/NGL
NHÄ-202, 451, 18
138vovaliokunta-
180voPPENHÄ+326, 321, 22
liite I, B osa, taulukko, rivi 32 (Seleeni)180voPPENHÄ-313, 336, 23
liite II, B osa, 2 kohta186ALDENHÄ+317, 316, 39
143valiokunta
liite III, B osa, 1 kohta, 1 taulukko, rivi 28177=
224=
EFDD,
GUE/NGL
NHÄ+333, 319, 21
liite IV, 1 kohta, 2 alakohta, b alakohta202Verts/ALE+347, 320, 1
liite IV, 1 kohta, 2 alakohta, c alakohta203Verts/ALE+349, 324, 1
liite IV, 1 kohta, 5 alakohta152valiokunta+356, 311, 4
204=
211=
Verts/ALE,
S&D
NHÄ
liite IV, 1 kohta, 7 alakohta, johdanto205Verts/ALENHÄ-308, 350, 15
154valiokunta+571, 102, 0
liite IV, 1 kohta, 7 alakohta, a alakohta181PALDENHÄ-278, 387, 3
155valiokuntaNHÄ+584, 87, 2
liite IV, 1 kohta, 7 alakohta, b alakohta182PALDE-285, 384, 3
156valiokunta+564, 88, 0
liite IV, 1 kohta, 7 alakohta, d alakohta183PALDENHÄ-279, 389, 6
157valiokunta+
liite IV, 1 kohta, 7 alakohta, e alakohta184PALDENHÄ-265, 381, 29
158valiokunta+
liite IV, 1 kohta, 7 alakohta, g alakohta185PALDENHÄ-258, 405, 9
159valiokunta+
2 kappale161=
187=
206=
213=
EFDD,
Verts/ALE,
S&D,
GUE/NGL
NHÄ+330, 301, 42
1valiokunta
5 kappale10valiokunta-
6 kappale12valiokunta-
6 kappaleen jälkeen13valiokuntaosat
1/KÄ+380, 273, 16
2-
14 kappale188Verts/ALE+362, 307, 2
23valiokunta
17 kappaleen jälkeen214GUE/NGLNHÄ
äänestys: komission ehdotusNHÄ+300, 98, 274
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:tarkistukset 28, 94, 109, 114, 149, 150, 155, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 193, 194, 197, 198, 204, 205, 208
EFDD:tarkistukset 166, 167, 168, 175, 176=223, 177=224
GUE/NGL:tarkistukset 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
S&D:tarkistukset 206, 207, 208, 209, 210
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:tarkistukset 8, 22, 52
Verts/ALE:tarkistukset 10, 12, 25, 32, 33, 64, 69, 73, 91, 95, 96, 97, 118, 119, 120, 121, 122
GUE/NGL:tarkistukset 114, 138
S&D:tarkistukset 10, 13, 115, 116
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
tarkistus 13
1.osa:teksti ilman sanoja ”Näin olisi tehtävä esimerkiksi ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä esiintyvien hormonitoimintaa häiritsevien aineiden tapauksessa, sillä ne eivät nykyisen tieteellisen tiedon perusteella aiheuta mahdollista riskiä ihmisten terveydelle, mutta niiden ottaminen tarkkailtavien aineiden luetteloon on perusteltua mahdollisen ympäristölle aiheutuvan riskin vuoksi.”
2.osa:nämä sanat
GUE/NGL:
tarkistus 113, (13 artikla, § 1, b kohta)
1.osa:teksti ilman sanoja ”jos tämä osoittautuu teknisesti toteuttamiskelpoiseksi ja oikeasuhteiseksi tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuuteen nähden”
2.osa:nämä sanat
tarkistus 113 (13 artikla, § 1, c kohta, iii alakohta)
1.osa:teksti ilman sanoja ”ilmaiseksi tai pientä palvelumaksua vastaan”
2.osa:nämä sanat
Verts/ALE, GUE/NGL:
tarkistus 29
1.osa:teksti ilman sanoja “vaarantamatta edullisen ja korkealaatuisen veden toimittamista kaikille” ja ”Varsinkaan vedenjakelu heikoimmassa asemassa oleville ja syrjäytyneille ryhmille ei saisi aiheuttaa paikallisviranomaisille kohtuuttomia kustannuksia.”
2.osa:”vaarantamatta edullisen ja korkealaatuisen veden toimittamista kaikille”
3.osa:”Varsinkaan vedenjakelu heikoimmassa asemassa oleville ja syrjäytyneille ryhmille ei saisi aiheuttaa paikallisviranomaisille kohtuuttomia kustannuksia.”
Muuta
Tarkistus 162 peruutettiin.

 14. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahat ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahat ***I 

Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: komission ehdotusNHÄ+582, 51, 32

 15. Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ***I 

Mietintö: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä1-2
4-6
9-11
13-15
17-28
30-31
33-35
37-40
43-49
valiokunta+
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erillinen äänestys3valiokuntaosat
1+
2/KÄ+379, 260, 22
7valiokunta+369, 287, 1
8valiokunta+377, 283, 6
12valiokunta+359, 301, 1
16valiokunta+
29valiokunta+375, 288, 1
32valiokunta+373, 287, 1
36valiokunta+
41valiokunta-
42valiokunta-
1 artikla, § 1, 2 alakohta, direktiivi 86/278/EY 17 artikla50S&D+375, 288, 0
äänestys: komission ehdotusNHÄ+606, 27, 34
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:tarkistukset 7, 8, 16, 29, 32, 36, 41, 42
S&D:tarkistus 12
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
tarkistus 3
1.osa:”Tällä asetuksella pyritään nykyaikaistamaan tietohallintoa ja varmistamaan johdonmukaisempi menettely sen piiriin kuuluvien säädösten osalta, jolloin kulloisenkin tarpeen mukaan voidaan yksinkertaistaa raportointia hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi,”
2.osa:”laajentaa tietokantaa tulevia arviointeja varten ja lisätä avoimuutta suureen yleisöön nähden.”

 16. Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa 

Mietintö: Renate Weber (A8-0293/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
W kappale1Pesittelijä+
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+589, 39, 10
Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö