Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 10. října 2018

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 17. října 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví seznam ukazatelů pro účely zprávy o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 16. října 2018

předáno příslušnému výboru: REGI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. října 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí