Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (C(2018)06511 - 2018/2875(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. oktober 2018

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation (C(2018)06622 - 2018/2889(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. oktober 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af listen over de indikatorer, der skal anvendes i rapporten om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (C(2018)06651 - 2018/2880(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. oktober 2018

henvist til kor. udv. REGI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/86 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse demersale arter i Middelhavet (C(2018)06718 - 2018/2893(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de nordvestlige farvande for perioden 2019-2021 (C(2018)06789 - 2018/2896(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021 (C(2018)06793 - 2018/2895(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de sydvestlige farvande for perioden 2019-2021 (C(2018)06794 - 2018/2894(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. oktober 2018

henvist til kor. udv. PECH

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik