Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg

5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga XV. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 u pogledu certificiranja zdravlja pri uvozu u Uniju u vezi s transmisivnim spongiformnim encefalopatijama (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - rok: 17. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tvari N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - rok: 13. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - rok: 19. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za linuron u ili na određenim proizvodima (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - rok: 18. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za iprodion u ili na određenim proizvodima (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - rok: 17. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - rok: 11. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - rok: 5. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - rok: 19. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - rok: 16. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, ulje od luka, tiakloprid i valifenalat u ili na određenim proizvodima (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - rok: 18. prosinca 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn poslužitelja i proizvoda za pohranu podataka u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - rok: 17. siječnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti