Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras

5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl veterinarinio į Sąjungą importuojamų produktų sertifikavimo, susijusio su užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 XV priedas (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamido iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios linurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios iprodiono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir V priedai (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 11 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 19 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 16 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolo, klomazono, ciklaniliprolo, fenazakvino, fenpikoksamido, fluoksastrobino, lambda cihalotrino, mepikvato, svogūnų aliejaus, tiakloprido ir valifenalato koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III, IV ir V priedai (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - Terminas: 2018 m. gruodžio 18 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - Terminas: 2019 m. sausio 17 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika