Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra

5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz transmisīvās sūkļveida encefalopātijas sakarā īstenotu veterināro sertifikāciju importam Savienībā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XV pielikumu (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - termiņš: 2019. gada 17. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz vielu N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamīds groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - termiņš: 2018. gada 13. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - termiņš: 2019. gada 19. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz linurona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un V pielikumu groza attiecībā uz iprodiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - termiņš: 2018. gada 17. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 28. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - termiņš: 2019. gada 11. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 19. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - termiņš: 2019. gada 19. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza un labo Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - termiņš: 2018. gada 16. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III, IV un V pielikumu groza attiecībā uz hlorantraniliprola, klomazona, ciklaniliprola, fenazakvīna, fenpikoksamīda, fluoksastrobīna, lambda-cihalotrīna, mepikvata, sīpolu eļļas, tiakloprīda un valifenalāta maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - termiņš: 2018. gada 18. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - termiņš: 2019. gada 17. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika