Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 24. oktober 2018 - Strasbourg

5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 ter Priloge XV k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 glede veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (D052851/03 - 2018/2884(RPS) - rok: 17. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede snovi N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid (D056882/04 - 2018/2877(RPS) - rok: 13. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D057151/04 - 2018/2898(RPS) - rok: 19. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za linuron v ali na nekaterih proizvodih (D057189/03 - 2018/2890(RPS) - rok: 18. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za iprodion v ali na nekaterih proizvodih (D057190/03 - 2018/2881(RPS) - rok: 17. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 28 (D058000/01 - 2018/2876(RPS) - rok: 11. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (D058029/02 - 2018/2874(RPS) - rok: 5. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 19 (D058234/01 - 2018/2897(RPS) - rok: 19. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D058297/02 - 2018/2879(RPS) - rok: 16. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III, IV in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakvin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, olje čebule, tiakloprid in valifenalat v ali na nekaterih proizvodih (D058388/02 - 2018/2892(RPS) - rok: 18. decembra 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo strežnikov in izdelkov za shranjevanje podatkov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 617/2013 (D058881/02 - 2018/2883(RPS) - rok: 17. januarja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov