Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

6. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföring DEC 20/2018 – Avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 21/2018, DEC 22/2018, DEC 23/2018, DEC 24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018 – Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 3/2018 – Regionkommittén.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy