Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INFO 01/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (2018/2075(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Sophie Montel (2018/2076(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (2018/2041(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου