Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg

7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 28/2018 – Avsnitt III – kommissionen (N8-0104/2018 - C8-0432/2018 - 2018/2241(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INFO 01/2018 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0105/2018 - C8-0435/2018 - 2018/2242(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (2018/2075(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

- Betänkande om begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet (2018/2076(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

- Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (2018/2041(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy