Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk

8. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2018 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Předseda připomněl priority Parlamentu, s nimiž seznámil Evropskou radu.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Udo Bullmann v návaznosti na vystoupení, které učinil Syed Kamall, Syed Kamall, aby se Udovi Bullmannovi omluvil, posledně jmenovaný opět k vystoupení, které učinil Syed Kamall (předseda připomněl, že se Syed Kamall omluvil), Marek Jurek k vystoupení, které učinil Udo Bullmann (předseda připomněl svůj postoj), Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD (předseda připomněl, že řečníci musí respektovat postoje a hodnoty ostatních), Nicolas Bay za skupinu ENF, a Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer a Ana Gomes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Frans Timmermans a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

°
° ° °

Vystoupili: Philippe Lamberts k některým výrokům předsedy, jak se objevily v tisku (předseda objasnil své výroky), a Tania González Peñas.

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí