Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg

8. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2018 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2018 (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Formanden mindede om Parlamentets prioriteter, sådan som han havde forelagt dem for Det Europæiske Råd.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Udo Bullmann efter indlægget af Syed Kamall, Syed Kamall for at undskylde over for Udo Bullmann, der vendte tilbage til Syed Kamalls indlæg (formanden bemærkede, at Syed Kamall havde undskyldt), Marek Jurek om indlægget af Udo Bullmann (formanden mindede om sin holdning), Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen (formanden mindede om, at talerne skal respektere de andres holdninger og værdier), Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Sotirios Zarianopoulos, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer og Ana Gomes.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Frans Timmermans og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

°
° ° °

Talere: Philippe Lamberts om visse af formandens udtalelser, sådan som de var blevet gengivet i pressen (formanden præciserede sine udtalelser), og Tania González Peñas.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik