Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg

8. Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldused (2018/2772(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

President tuletas meelde parlamendi prioriteete, mille ta esitas Euroopa Ülemkogul.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Udo Bullmann Syed Kamalli seisukoha kohta, Syed Kamall, kes vabandas Udo Bullmanni ees, kes pöördus Syed Kamalli sõnavõtu juurde tagasi (president märkis, et Syed Kamall oli juba vabandanud), Marek Jurek Udo Bullmanni sõnavõtu kohta (president kordas oma seisukohta), Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel (president tuletas meelde, et sõnavõtjad peavad teiste seisukohti ja väärtusi austama), Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Patrick O'Flynn, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Malin Björk, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Elena Valenciano, Peter van Dalen, Pavel Telička, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Anna Fotyga, Charles Goerens, João Ferreira, Marcus Pretzell, László Tőkés, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, Andrey Kovatchev, Richard Corbett, Laurenţiu Rebega, Othmar Karas, Patrizia Toia, Peter Lundgren, Seán Kelly, Sylvie Guillaume, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Laima Liucija Andrikienė, Elly Schlein, Lefteris Christoforou, Seb Dance, Luděk Niedermayer ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võtsid Philippe Lamberts presidendi teatavate seisukohtade kohta, millest meedias oli teada antud (president selgitas oma seisukohti), ja Tania González Peñas.

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika